Verzuimaanpak


Verzuimaanpak, curatief

Is er sprake van verzuim dan kan Don Training en Therapie de zieke werknemer begeleiden in zijn of haar proces. Goede begeleiding vormt de basis voor een spoedige terugkeer naar de werkplek, voor re-integratie en hernieuwde vitaliteit.
En dat is in het belang van zowel de werknemer, de werkgever als de maatschappij.
Door onze behandelmethoden is de tijd die nodig is voor herstel kort en efficiënt.

Verzuimaanpak, preventief

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Om verzuim te voorkomen is het van belang om zuinig te zijn op jezelf. Een bedrijfsatleet moet iedere dag beter presteren. Meer uren maken is niet de oplossing.

Wat dan wel? Effectief en efficiënt omgaan met je energie en je tijd is van groot belang om klachten als ziekte, burn-out en zelfs depressie te voorkomen. Hiervoor is een ‘cultuurverandering’ nodig die begint bij de top van het bedrijf, de leiders en managers. Van daaruit kan de verandering doorgegeven worden naar de werknemers die een verbeterd bedrijfsklimaat zullen ervaren en beter zullen presteren zonder de druk en stress die ze eerder ervoeren. Minder verzuim, betere communicatie en een gezonder en vitaler werkklimaat is het gevolg.

lees verder … energiemanagement »
lees verder … verandermanagement »