Energiemanagement


De mens drijft op drie pijlers: de mentale, de emotionele en de fysieke pijler of as. Iedere as wordt aangedreven door een ‘batterij’. Als er geen balans is tussen de mentale, de emotionele en de fysieke batterij lekt er energie weg door één van de zwakke batterijen.
Er kan niet meer optimaal gepresteerd worden en allerlei klachten zoals burn-out, fysieke kwalen en zelfs depressie, kunnen het gevolg zijn.

Door middel van energiemanagement worden mensen zich bewust van hun ‘lekkende batterijen’ en leren ze hoe ze hun batterijen kunnen opladen en verzorgen zodat er meer en efficiëntere energie ontstaat en ingezet kan worden. Het gaat niet om meer en harder werken maar om effectiever en efficiënter werken.

Met workshops, trainingen en programma’s worden leidinggevenden en werknemers gestimuleerd zelf de regie te nemen over hun leven en hun gezondheid. Ze worden zich bewust van hun eigen ‘lekkende batterijen’ en daarmee van hun eigen kracht.
Duurzame gedragsveranderingen, een beter bedrijfsklimaat, vitale werknemers en een groter prestatievermogen zijn het gevolg. Leidinggevenden en hun werknemers worden echte bedrijfsatleten!