Algemene voorwaarden en klachtenreglement


Beroepscode

De therapeut is lid van de NBVH, de SCAG en de RBCZ. De therapeut is derhalve gebonden aan de beroepscode en gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door genoemde beroepsverenigingen.
Onze beroepscode: www.hypnotherapie.nl/beroepscode

Algemene Voorwaarden

U vindt onze algemene voorwaarden op de volgende pagina, klik hier »

Klachtenreglement

Dit reglement beschrijft het Klachtrecht van de vereniging. Het is van toepassing op NBVH-leden die als zorgaanbieder beschikbaar zijn voor cliënten. Het Tuchtrecht valt met ingang van 1 januari 2015 onder het Tuchtcollege Complementaire Zorg. Indien naar oordeel van de Klachtencommissie een ingediende klacht onder het Tuchtrecht valt, wordt deze doorverwezen naar het Tuchtcollege Complementaire Zorg.
 
RBCZ - TCZ : Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, Tucht Recht Complementaire Zorg. Hier vindt u het reglement in pdf
 
SCAG : Reglement Complementaire en Alternatieve Geneeswijze. Hier vindt u het reglement in pdf.
 
CAT : Collectief Alternatieve Therapeuten Hier vindt u het reglement in pdf.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Klik hier »
 
Behandelovereenkomst voor toepassing van hypnotherapie minderjarige
in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Klik hier »